Στην ενότητα με τις ειδικές κατασκευές αναφερόμαστε περισσότερο στη δυνατότητα κατασκευής πάγκων κουζίνας, αλλά και επίπλων, η χωρισμάτων (τοίχων).

Οι πάγκοι κουζίνας κατασκευάζονται με δύο τρόπους: ή στο χώρο σας με χύτευση στην υπάρχουσα υποδομή ντουλαπιών, ή στο εργαστήριο μας σε τεμάχια των αναλόγων διαστάσεων.